Airsoft Ohio Forums  

Go Back   Home > Airsoft Ohio Forums > Tanman

Conversation Between Tanman and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  05-09-2016 09:56 PM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ậu viện xem bọn Tào Xung thế nào th́ chợt nghe có người gọi tên hắn. Tào Bằng ngẩng đầu nh́n, chỉ thấy Bàng Thống và Thạch Đạo đang kích động đi tới. Hai người tới trước mặt Tào Bằng liền chắp tay thi lễ.
  -Hữu Học, ta đang muốn t́m ngươi, ngươi lại đến đây rồi.
  -Hai vị huynh trưởng có việc ǵ sao?
  -Ha ha, đương nhiên là có chuyện tốt.
  -Chuyện ǵ?
  Bàng Thống tóm lấy cánh tay Tào Bằng, lôi hắn ra ngoài.
  Tào Bằng nói:
  -Sĩ Nguyên, huynh làm cái ǵ vậy?
  -Dẫn ngươi đi xem náo nhiệt.
  -Cái ǵ náo nhiệt?
  Bàng Thống dừng chân lại, nh́n Tào Bằng nói:
  -Hữu Học, không phải ngươi thật không biết

All times are GMT -5. The time now is 10:41 PM.


Airsoft Guns, Tactical Gear, Military Gear, Ohio Airsoft Retailer

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Copyright © 2005 - 2009 Airsoft Ohio